Aanmoedigingsfonds steunt ‘Ooit ga je dood’-documentaire

Het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve ondersteunde in 2015 het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda (Expertgroep Palliatieve Zorg) met € 15.000,-. Dit bedrag wordt gebruikt voor een educatieve film over ernstig ziek zijn, overlijden en rouwverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking en belicht deze onderwerpen vanuit meerdere standpunten.