€ 15.000 voor Stichting Ushersyndroom

Het Ushersyndroom is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij kinderen doof of slechthorend geboren worden en naast nachtblindheid ook een progressief verlies van zicht ervaren. Uiteindelijk worden mensen met Ushersyndroom doof én blind.

Ter ondersteuning van het project ‘Talks with Ush’ ontving de Stichting Ushersuydroom van het Aanmoedigingsfonds een bijdrage van € 15.000. Met deze bijdrage kan de stichting laagdrempelige webinars, in een hybride en interactieve vorm, organiseren voor patiënten en hun families. Deelnemers kunnen tijdens deze webinars informatie krijgen maar ook elkaar ‘ontmoeten’. Hierdoor wil de stichting het welzijn van mensen met doofblindheid te verbeteren.

www.ushersyndroom.nl