Doelstelling

Principes

Het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve ondersteunt initiatieven die voortkomen uit de volgende principes:

 • Gelijkwaardige behandeling van ieder individu
 • Vrijheid van keuze
 • Beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een keuze te komen
 • Liberale opstelling naar de samenleving


De bovenstaande principes hebben een grote rol gespeeld bij de oprichting van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie in 1874 en zijn nog steeds leidend bij alle activiteiten van de Vereniging. De ondersteuning door het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve volgt dan ook deze uitgangspunten.

Vanuit de historische en maatschappelijke betekenis van de Koninklijke Facultatieve ligt het voor de hand dat aanvragen voor ondersteuning zich bij voorkeur richten op het brede terrein van de laatste levensfase. Op dit terrein zijn zelfbeschikking en keuzevrijheid immers van groot belang. Hieronder vallen ook de (ontwikkeling van) methoden om de kwaliteit van die laatste levensfase te verbeteren en om deze mogelijk te verlengen.

Het fonds hanteert onder meer de volgende uitgangspunten:

 1. Het fonds verleent uitsluitend ondersteuning aan organisaties en niet aan particuliere personen. De ondersteuning is projectgebonden en niet gericht op het dekken van lopende kosten over meerdere jaren.
   
 2. Naast de ondersteuning van (grotere en kleinere) projecten wordt, zo mogelijk, elk jaar een prijs uitgereikt aan een persoon en/of organisatie met bijzondere verdiensten ten aanzien van de eerder genoemde principes.
   
 3. Het bedrag dat beschikbaar komt voor uitkering, wordt jaarlijks vastgesteld.
   
 4. Het fonds streeft naar een duidelijke mediastrategie die gericht is op het bekend maken van de doelstellingen en activiteiten van het fonds, in relatie tot de ondersteunde projecten.