ANBI 

ANBI status
De Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Officiële naam
Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve

Publiek bekende naam
Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
61868973

Contactgegevens
Klik hier

Doelstelling volgens de statuten

Het doel van de Stichting is:
a.    het materieel en immaterieel ondersteunen van, alsmede het doen van giften aan, 
       maatschappelijk relevante organisaties en instellingen; 
b.    het materieel en immaterieel ondersteunen van, alsmede het doen van giften ten bate
       van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van medische behandelingen
       (geestelijke) gezondheidszorg, het levenseinde en overlijden;
c.    het initiëren, stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die voortkomen uit
       de volgende principes:
       -    gelijkwaardige behandeling van ieder individu;
       -    vrijheid van keuze;
       -    beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een weloverwogen keuze
            te komen;
       -    liberale opstelling naar de samenleving.
 
Beleidsplan
Klik hier

Bestuurssamenstelling
Klik hier

Beloningsbeleid

De Stichting hanteert een beloningsbeleid waarbij de leden van het Bestuur hun werkzaamheden om niet verrichten. Binnen de wettelijke en fiscale bepalingen is er een onkostenvergoeding in de vorm van presentiegeld en een kilometervergoeding.

Voor financiële informatie
Klik hier

Standaardformulier publicatieplicht