Aanmoedigingsfonds Koninklijke Facultatieve geeft € 500.000 aan goede doelen

Vanwege het 140-jarig bestaan van de Koninklijke Facultatieve (sinds 1874) ondersteunt het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve zes goede doelen: Ambulancewens Nederland, Oranje Fonds, Fonds Slachtofferhulp, Zeldzame Ziekten Fonds, Stichting Opkikker en Stichting Hulphond Nederland. Hiermee is in totaal € 500.000 gemoeid. In de komende weken reikt Wiel Hillebrandt, voorzitter van de Koninklijke Facultatieve, de cheques uit. “Al 140 jaar staan wij voor vrijheid van keuze en een gelijkwaardige behandeling, waarbij het individu altijd centraal staat. Vanuit die gedachte en de maatschappelijke betrokkenheid ben ik er trots op dat wij zoveel mooie waardevolle projecten mogen ondersteunen.” 

Goede doelen

Stichting Ambulance Wens vervult laatste wensen van terminale patiënten. Met de schenking van het Aanmoedigingsfonds kan een nieuwe speciaal aangepaste ambulance worden aangeschaft waarmee zowel de patiënt als enkele familieleden comfortabel vervoerd kunnen worden. Meer informatie: www.ambulancewens.nl

Stichting Opkikker zet zich in voor langdurig zieke kinderen én hun familie. Met de gift van het Fonds worden twee extra ‘Super Opkikkerdagen’ mogelijk. Tijdens een Opkikkerdag staat afleiding en ontspanning centraal en kunnen patiëntjes met hun gezinnen bijvoorbeeld vliegen in een helikopter, rijden in een Ferrari of hun idool ontmoeten. Meer informatie: www.opkikker.nl

Fonds Slachtofferhulp is er voor hulp aan slachtoffers van misdrijven en ongevallen. Met de gift wordt via hun noodhulpfonds extra financiële noodhulp aan slachtoffers gegeven. Meer informatie: www.fondsslachtofferhulp.nl

Het Zeldzame Ziekten Fonds zet zich in voor onderzoek naar zeldzame aandoeningen waarvoor binnen de medische wereld vaak onvoldoende geld is en die voor de farmaceutische industrie vaak niet interessant is, omdat het over een kleine groep gaat. Met de gift van het Aanmoedigingsfonds wordt onderzoek mogelijk naar de zeldzame hersenaandoening Vanishing White Matter en het Syndroom van Leigh, de meest erge vorm van energie-stofwisselingsziekten. Meer informatie: www.zzf.nl

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven. Hierdoor ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Met de gift van het Aanmoedigingsfonds worden drie ‘maatjesprojecten’ gefinancierd. Maatjes trekken op met mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze vrijwilligers gaan bijvoorbeeld koffie drinken bij iemand die eenzaam is, helpen kinderen meer zelfvertrouwen te krijgen of zijn coach voor jongeren die dreigen uit te vallen op school. Dankzij de gift kunnen bovendien 500 maatjeskoppels samen op stap naar de dierentuin, van een high tea genieten  of een andere leuke activiteit doen. Meer informatie: www.oranjefonds.nl

Stichting Hulphond Nederland leidt al 30 jaar hulphonden op voor zowel de medische als therapeutische zorg. Deze honden leren tot 70 vaardigheden om mensen te helpen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma’s, als ook  jongeren met ernstige gedragsstoornissen of een geestelijke beperking. De gift van het Aanmoedigingsfonds wordt gebruikt voor het opleiden van therapie-hulphonden voor jongeren met gedragsstoornissen, waardoor deze beter leren communiceren,  meer zelfvertrouwen krijgen en een positiever zelfbeeld. De jongeren krijgen meer kwaliteit van leven en een verhoogde kans weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Meer informatie: www.hulphond.nl

Aanmoedigingsfonds Koninklijke Facultatieve

Het Aanmoedigingsfonds Koninklijke Facultatieve is het goede doelen fonds van de Koninklijke Facultatieve. Deze Vereniging werd in 1874 opgericht met als doel crematie in Nederland mogelijk te maken. Niet alleen bouwde ‘de Facultatieve’ in ons land het eerste crematorium - Crematorium Westerveld (1913) - maar ook het tweede: Crematorium Dieren (1954). In 1990 werden de zakelijke activiteiten ondergebracht in 'de Facultatieve Groep', zodat Koninklijke Facultatieve zich volledig kon concentreren op ideële activiteiten.

Elke instelling of organisatie kan bij het Aanmoedigingsfonds om financiële ondersteuning vragen indien zij aan de criteria voldoen (zie www.aanmoedigingsfonds.org). Vanuit de historische en maatschappelijke betekenis van de Koninklijke Facultatieve ligt het voor de hand dat aanvragen voor ondersteuning zich bij voorkeur richten op het brede terrein van de laatste levensfase. Op dit terrein zijn zelfbeschikking en keuzevrijheid immers van groot belang. Hieronder vallen ook de (ontwikkeling van) methoden om de kwaliteit van die laatste levensfase te verbeteren.