Aanmoedigingsfonds draagt € 10.000 bij aan inrichting Franciscus Hospice

In het Franciscus Hospice in Weerd werden sinds 2003 reeds 700 bewoners verzorgd en opgevangen in de laatste fase van hun leven. Het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve droeg met € 10.000 bij aan een verbouwing en de nieuwe inrichting van het pand. Het Franciscus Hospice, waarvan de Stichting Eerbied voor het leven beheerder en initiatiefnemer is, is ontstaan vanuit een maatschappelijk initiatief en is in een straal van 50 kilometer het enige zelfstandige hospice dat niet aan een zorginstelling is gelieerd en derhalve ook ruimte kan bieden aan bewoners die ongeacht de reden niet terecht kunnen in een ander hospice. 

Voor meer informatie: www.franciscushospice.nl