€ 44.000,- voor ‘Gedrukt in Maastricht’

Met een bedrag van € 44.000,- steunde het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve in 2015 het project ‘Gedrukt in Maastricht’. Dit project heeft als doel om vijf eeuwen boekdrukkunst in Maastricht onder de aandacht gebracht, maar bijvoorbeeld ook huidige vormen van drukken en printen (3D) komen aan de orde. Voor meer informatie: www.gedruktinmaastricht.nl 

De boekdrukkunst heeft in hoge mate bijgedragen tot het ontsluiten van tal van geschriften. Daarmee werd de basis gelegd voor de emancipatie van bevolkingsgroepen die in het verleden geen toegang tot geschriften hadden, hetgeen aansluit bij de doelstellingen van het Fonds.

Gedrukt in Maastricht - een initiatief van de Universiteitsbibliotheek Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Sociaal Historisch Centrum Limburg en Stadsbibliotheek Maastricht Centre Céramique – draagt eraan bij de geschiedenis levend en toegankelijk te houden en daarmee ook de verbinding naar de toekomst te maken.