€ 30.000 voor project ‘Noodhulp’ van Fonds Slachtofferhulp

Het Aanmoedigingsfonds steunt het project ‘Noodhulp’ van de Stichting Fonds Slachtofferhulp met € 30.000. Fonds Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie al dertig jaar in voor slachtoffers in Nederland.

Jaarlijks worden in Nederland 1,7 miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf, ongeval of ramp. Niemand kiest daarvoor. Dat overkomt je. Daarna wil je verder met je leven, de draad weer oppakken. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Elke dag belanden slachtoffers tussen wal en schip. Zij raken door wat hen is aangedaan in financiële problemen en dreigen in de volgende noodsituatie terecht te komen. Voor hen is er het project Noodhulp van waaruit snel financieel kan worden bijgeschoten of een bijdrage in natura kan worden geleverd; de hulp geeft slachtoffers weer hoop, moed en toekomstperspectief. 

www.fondsslachtofferhulp.nl