€ 210.000 voor Stichting Hulphond Nederland

Met een donatie van € 210.000,- aan de Stichting Hulphond Nederland maakt het Aanmoedigingsfonds de aanschaf, opleiding en nazorg van tien therapie-hulphonden mogelijk. Hierdoor kunnen in 2016 en in 2017 honderdzestig kinderen geholpen worden en in de daaropvolgende jaren honderden kinderen. 

Stichting Hulphond Nederland leidt al tientallen jaren hulphonden op voor zowel de medische als therapeutische zorg. Deze honden leren tot 70 vaardigheden om mensen te helpen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma’s, als ook  jongeren met ernstige gedragsstoornissen of een geestelijke beperking. Hulphond Nederland leidt tevens hulphonden op voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of een ernstige gedragsstoornis, en PTSS-hulphonden voor veteranen met een post traumatische stress stoornis. 

Meer informatie: www.hulphond.nl