€ 16.600 aan Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker

Het boek ‘Koesterkind, informatie voor ouders van wie het kind niet meer beter kan worden’ wordt al sinds 10 jaar in alle kinderoncologische centra uitgereikt aan ouders die te horen krijgen dat hun kind zal gaan overlijden. Ook krijgen ouders op dat moment de brochure ‘Koesterkind voor professionals’ mee om aan hun huisarts te geven. Zowel het boek als de brochure zijn belangrijke hulpmiddelen in de palliatieve fase, omdat het ouders houvast biedt. Het Aanmoedigingsfonds ondersteunt de Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker (VOKK) met € 16.600 voor het herschrijven, de opmaak-en drukkosten en de verspreiding van het boek.

Voor meer informatie: www.vokk.nl