€ 10.000 voor Stichting Vier het Leven

Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten vaak thuis. Veel ouderen verliezen zo gaandeweg contact met anderen, met de maatschappij, met het leven... De Stichting Vier het Leven zet zich landelijk in om die verbinding te herstellen en wil een positieve bijdrage leveren aan het beperken en voorkomen van sociaal isolement onder (zelfstandig wonende) kwetsbare ouderen door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten. Het Aanmoedigingsfonds draagt € 10.000 bij aan de stichting ten behoeve van een project specifiek gericht op Gelderland en Overijssel - Ouderen en vrijwilligers samen uit, samen genieten.

Voor meer informatie: www.4hetleven.nl