€ 10.000 voor Stichting Participatie met Dementie

Ter ondersteuning van het project ‘Het Participatiekoor’ steunt het Aanmoedigingsfonds de Stichting Participatie met Dementie. De stichting heeft als doel het bevorderen van maatschappelijke en culturele inclusie van mensen met een vorm van dementie of niet aangeboren hersenaandoeningen.

In 2018 vond er een eerste pilotconcert in Haarlem plaats. Dit was zo’n succes dat dat leidde tot de oprichting van de stichting. In 2019 zijn er drie ‘participatiekoren’ georganiseerd. Wat het participatiekoor doet met mensen met dementie: het verhoogt onder meer het gevoel van eigenwaarde, het versterkt het hebben van een eigen identiteit door de mens te benaderen en niet de ziekte, het voorkomt uitsluiting van mensen met dementie en laat zien wat mensen met dementie belangrijk vinden door onder begeleiding op zoek te gaan naar persoonlijke waarden. In 2020 gaan 110 ouderen met dementie deelnemen aan vijf participatiekoren (Haarlem, Leiden, Bergen NH, Helmond en Midden Delfland).

www.participatiekoor.nl